Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: -
Plant Add: No. 207, Shizhong Road, Yukou Town, Wuzhong District, Suzhou City